Comissió d’Ètica

Es crea la Comissió d’ètica amb l’objectiu d’obrir un nou camí a la reflexió i al creixement, ja que es fa necessari posar nom i donar la importància que requereix a un tema que ha estat present i flotant en l’atenció als usuaris de la Fundació Guru des de la seva creació.

No podem deixar de banda el que suposa en el nostre àmbit d’actuació i la rellevància que ha adquirit el tema en els últims anys. Les noves tecnologies, tant de la informació com de la comunicació, i l’economia que acompanya aquest progrés, planteja noves situacions i interrogants ètics. La moralitat de cada professional, el fet que cada un pensi, sigui o visqui diferent, suscita conflictes morals mancats de fonaments ètics. El reconeixement i la responsabilitat creen situacions de proximitat i empatia que en alguns casos es tradueixen en dilemes ètics.

Començarem a treballar fent una recollida d’informació de codis ètics i decàlegs de bones pràctiques existents, amb l’objectiu d’ampliar informació, comparar línies dissenyades i acotar el que més s’ajusta a la nostra entitat.

Objectius:
· Formació en ètica a tota l’entitat
· Formar part de l’ERESS de DINCAT

És important motivar als equips de cada servei perquè se’n adonin de la importància de fer formació en ètica, que ens ajudarà a identificar els conflictes ètics, entendre els conceptes relacionats amb l’ètica i en la terminologia que s’ha d’utilitzar.

El fet d’aportar els conflictes ètics que es donen a l’entitat, a l’ERESS de DINCAT, ens acosta a poder formar part més endavant d’aquest ERESS, participant en la resolució dels conflictes, de manera que l’intercanvi entre diferents professionals ens ajudi a trobar les solucions més adequades.

“L’ètica com a ser en el món i d’estar amb els altres”