Missió, visió i valors

Missió

És una fundació que ofereix, amb eficàcia i eficiència, una atenció integral i de qualitat a les persones amb TEA i les seves famílies, facilitant en cada etapa evolutiva els recursos necessaris per afavorir el desenvolupament personal i la qualitat de vida.

Visió

Ser una entitat de referència en l’atenció integral de les persones amb TEA i les seves famílies, amb capacitat de preveure necessitats futures, mitjançant un model que contribueixi a generar, difondre i compartir el coneixement i l’experiència.

Valors

Ètica
En relació als usuaris i les seves famílies, oferir un tracte i atenció de respecte, d’intimitat i respectant els seus drets fonamentals.

En relació a altres entitats/empreses/administració i els nostres treballadors, gestionant amb transparència, eficàcia i eficiència els recursos dels que disposem. Assegurant-nos que tots ells estiguin informats de manera clara i en termes pràctics dels seus objectius, deures i drets.

Demanant un comportament ètic a tots els agents externs.

Professionalitat
Vetllant perquè els treballadors tinguin la formació adequada, que els capacitat pel desenvolupament de la seva tasca.
Busquem professionals que adquireixin un compromís vers l’entitat, amb una clara vocació de servei vers els usuaris.

Solidaritat
Guru atén a usuaris i famílies amb independència de característiques personals, econòmiques, socials i/o culturals.

Superació
Creient en la capacitat de millora i superació dels usuaris i apostant per polítiques de desenvolupament professionals dels nostres treballadors. Així com incorporant tècniques, coneixements i estratègies que ens portin a la millora continua com entitat.