Portal de transparència

La Fundació GURU comparteix des dels seus inicis la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen públic, dels procedents de campanyes de captació pública, i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació dels voluntaris que desinteressadament aporten els seus coneixements i temps.

Per aquest motiu i donant compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, hem incorporat el Portal de Transparència a la nostra web, on periòdicament anirem actualitzant la informació pertinent.

 

Dades de la Fundació Privada Autisme GURU

Número d’inscripció al Registre de Fundacions;
2901

Data d’inscripció;
15/04/2015

Classificació general;
Assistencial

Adreça;
Avinguda Vall d’Or, 17-21 de 08197 Sant Cugat del Vallès

Comarca;
Vallès Occidental

Adreça electrònica;
gerencia@fundacioguru.cat