Fes un donatiu

La Fundació Privada Autisme GURU està acollida a la Llei de Mecenatge, 49/2002, per aquests
motiu, els donatius que es realitzen es poden aplicar a deduccions fiscals tant en l’impost de la
renda (IRPF) per a persones físiques com en l’impost de Societats, per a les persones jurídiques.

Pots escollir fer un donatiu puntual, o bé establir-lo amb caràcter periòdic (mensual, trimestral
o anual). Si vols domiciliar el teu donatiu, cal que ens escriguis a gerencia@fundacioguru.cat i nosaltres ens encarregarem de tot.

Comuniquem a Hisenda els donatius que rebem al llarg de tot l’any, de tal manera que en el
esborrany de la vostra declaració ja hi apareixerà com a deduïble. Per fer-ho necessitem que
ens envieu a gerencia@fundacioguru.cat les vostres dades; nom i cognoms, dni, telèfon i adreça.

Us deixem un exemple de com s’apliquen les deduccions en el cas de les persones físiques:

Com funcionen les donacions per a persones físiques
Els primers 150€ es dedueix un 75%

Per tant, si ens dona 150€ es dedueix de l’IRPF 112,5€ i el que realment acaba pagant és 37,5€

L’excès dels 150€ es dedueix de l’IRPF un 30% o un 35% si es fa 2 o més anys consecutius

SI dones 250€

Donatiu 250€ Què dones? Què et dedueixes? Què pagues realment?
Primer tram 150,00€ 112,50€ 37,50€
Segon tram 100,00€ 30,00€ 70,00€
Resultat 250,00€ 142,50€ 107,50€

Núm. compte: La Caixa ES86 2100 3028 2321 0399 9020

Pots col·laborar a través de Teaming.
Gràcies!

O, si ho prefereixes, a través de PayPal.
Gràcies!