Escola d’educació especial

La finalitat del nostre projecte psicoeducatiu és contribuir al desenvolupament cognitiu, sòcio-comunicatiu i emocional dels nostres alumnes en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima en un entorn de confiança on se sentin acollits i oferint oportunitats reals d’aprenentatge.

La nostra línia psicopedagògica està orientada a garantir el desenvolupament integral de l’alumne, oferint-li aquelles estratègies i suports que necessiti per assolir els objectius individuals plantejats.

c/ Bisbe Català, 38, 08034
93 675 54 55 (ext.2) | 608 20 74 25
a8014140@xtec.cat
escolaguru.blogspot.com

Qui som

La nostra escola és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament que, des del 1969, ofereix atenció psicoeducativa a alumnes diagnosticats amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) amb o sense altres trastorns associats.

Els professionals que hi treballen formen part d’un equip multidisciplinar especialitzat en Autisme des de diferents àmbits d’intervenció (educatiu, psicològic, logopèdic i psicomotriu).

Què oferim

· Atenció psicoeducativa, de dilluns a divendres de 9h a 16:30h, excepte dijous fins les 16h
· Assessorament psicològic a les famílies
· Modalitat d’escolaritat compartida en els nivells d’Educació Infantil, Primària i Secundària
· Servei de menjador escolar i esbarjo
· Piscina i altres activitats esportives
· Assessorament a Escoles Bressol i centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària en aspectes de detecció, diagnòstic i intervenció amb alumnes amb TEA

Línia psicoeducativa

Oferim a l’alumne un projecte psicoeducatiu individualitzat a través de:
· Activitats significatives i funcionals que promoguin el desenvolupament de l’alumne
· Un ambient estructurat, anticipable i predictible on l’alumne se senti acollit en un entorn de confiança, a través d’experiències positives i lúdiques de relació
· Sistemes de suport que afavoreixin la comunicació social i l’autorregulació emocional
· Recursos específics i ajustats a les necessitats de cada alumne